BSNL, Hutch, Airtel, Idea

Zyada SHAANPATTI nahi karne ka kya.

Mobile me bhi BHAI logon ka Raaj chalta hai!

B..(BSNL)
H..(Hutch)
A..(AirTel)
I..(idea)

Comments