नाच रे मोरा ची हया पीडीची नविन कविता

कवितेचा आनंद घ्या 

टाक रे लवडा पूच्चीच्या भोकात
टाक रे लवडा टाक

पूच्चीशी लवडा झूंझला रे
काळे काळे झाटा भिजल्या रे
आता नाही आहे पाळी, बघून घे खाली
फूगव लवडा आणि टाक, टाक रे लवडा......

झरझर धार झडली रे
पूच्ची माझी पाण्याने भिजली रे
झवाझवीत न्हाऊ, लवडा तूझा खाऊ
करून पूकारा टाक, टाक रे लवडा.....

थेंब थेंब पूच्चीत नाचती रे
टप टप आवाज करती रे
चडाचडी वेगात, खेळ खेळू दोघात
नाग्या सवंगडया टाक, टाक रे लवडा.....

दोघातली झवाझवी थांबली रे
पूच्ची माझी रसाने भिजली रे
लवडा लागला गळू, करी हळू हळू
नव्या जोमाने टाक, टाक रे लवडा.......

Comments